STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Stratejik Yönetim ve Planlama Dai. Bşk.