T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Stratejik Yönetim ve Planlama Dai. Bşk.